Hôm nay, nhiều địa phương ở miền núi phía Bắc đã có văn bản chỉ đạo nhà trường đối phó với đợt rét kỉ lục của năm.
Xem thêm
Danh mục này chưa cập nhật nội dung!!
Danh mục này chưa cập nhật nội dung!!
 Hãy gạt bỏ những lời hứa chờ đợi đi em. Thêm một năm “chăn lợn” là thêm một năm kiến thức mai một dần, tinh thần em phải nghĩ suy nhiều nữa.
Xem thêm
Image
Đào tạo chứng chỉ

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường nông lâm năm 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh các trường nông lâm năm 2015
Năm 2015, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM dự kiến tuyển 5.300 chỉ tiêu (CT) dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia (cụm thi do trường ĐH chủ trì) và giữ nguyên tổ hợp môn theo khối thi truyền thống.
Thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2015 của Trường ĐH Nông lâm TP.HCM chi tiết như bảng sau:

TT Tên trường, Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển
TẠI TP.HCM (Chỉ tiêu 4.460)    
1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
2 Công nghệ kỹ thuật nhiệt D510206  (Toán, Lý, Hóa)Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
3 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216  (Toán, Lý, Hóa)Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
6 Công nghệ thông tin D480201  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
7 Quản lý đất đai D850103 (Toán, Lý, Hóa)
Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
8 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
9 Lâm nghiệp D620201   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
10 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
11 Chăn nuôi D620105 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
12 Thú y D640101  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
13 Nông học D620109  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
14 Bảo vệ thực vật D620112   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
15 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
16 Công nghệ sinh học D420201 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
17 Kỹ thuật môi trường D520320    (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
18 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
19 Khoa học môi trường D440301  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
20 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
21 Nuôi trồng thủy sản D620301 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
22 Công nghệ chế biến thủy sản D540105 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
23 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp D140215  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
24 Bản đồ học D310501  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
25 Kinh tế D310101  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Văn, Tiếng Anh)
26 Quản trị kinh doanh D340101  (Toán, Lý, Hóa)Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
27 Kinh doanh nông nghiệp D620114  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
28 Phát triển nông thôn D620116  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
29 Kế toán D340301  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
30 Ngôn ngữ Anh D220201 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)  Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
1 Công nghệ thực phẩm D540101
(CTTT)
   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
2 Thú y D640101
(CTTT)
 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
 Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế
1 Kinh doanh    (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
2 Thương mại    (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
3 Khoa học và quản lý môi trường    (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
4 Công nghệ thông tin   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
5 Công nghệ sinh học    (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
6 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế    (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
PHÂN HIỆU GIA LAI
(chỉ tiêu 420)
   
1 Quản lý đất đai D850103  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
2 Lâm nghiệp D620201  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
3 Nông học D620109   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
4 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
5 Công nghệ thực phẩm D540101  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
6 Thú y D640101  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
7 Kế toán D340301 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
PHÂN HIỆU NINH THUẬN
(Chỉ tiêu 420)
   
1 Quản lý đất đai D850103  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh)
2 Quản trị kinh doanh D340101  (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
3 Nông học D620109 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
4 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
5 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
6 Thú y D640101   (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)
7 Nuôi trồng thủy sản D620301 (Toán, Lý, Hóa) Hoặc (Toán, Hóa, Sinh)

Trong khi đó, ĐH Nông lâm Huế tuyển 2.400 chỉ tiêu vào trường, trong đó hệ ĐH là 2.050 chỉ tiêu, hệ liên thông là 100 chỉ tiêu và hệ CĐ là 250 chỉ tiêu.
Điểm trúng tuyển năm 2015 vào trường được xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

Dưới đây là chỉ tiêu cụ thể từng ngành:

Các ngành đào tạo đại học:  Tổ hợp môn thi  Chỉ tiêu
1. Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật   150
Công thôn 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
Kỹ thuật cơ - điện tử 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm   200
Công nghệ thực phẩm 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Công nghệ sau thu hoạch 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường   250
Quản lý đất đai 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
4. Nhóm ngành: Trồng trọt   350
Khoa học đất 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Nông học 1. Toán, Vật lý, Hóa học
 2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Bảo vệ thực vật 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Khoa học cây trồng 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
5. Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y   350
Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y) 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Thú y 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
6. Nhóm ngành: Thủy sản   250
Nuôi trồng thủy sản 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Quản lý nguồn lợi thủy sản 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp   300
Công nghệ chế biến lâm sản 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Lâm nghiệp 1.Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Lâm nghiệp đô thị 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Quản lý tài nguyên rừng 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
8. Nhóm ngành: Phát triển nông thôn   200
Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn) 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3. Toán, Sinh học, Hóa học
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Phát triển nông thôn 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
3. Toán, Sinh học, Hóa học
4. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
5. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 
Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:   100
Khoa học cây trồng 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Chăn nuôi 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Nuôi trồng thủy sản 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Quản lý đất đai 1. Toán, Vật lý, Hóa học
2. Toán, Sinh học, Hóa học
 
Công thôn 1. Toán, Vật lý, Hóa học 
2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 
Các ngành đào tạo cao đẳng:    
Khoa học cây trồng 1. Toán, Vật lý, Hóa học 
2. Toán, Sinh học, Hóa học
40
Chăn nuôi 1. Toán, Vật lý, Hóa học 
2. Toán, Sinh học, Hóa học
60
Nuôi trồng thủy sản 1. Toán, Vật lý, Hóa học 
2. Toán, Sinh học, Hóa học
60
Quản lý đất đai 1. Toán, Vật lý, Hóa học 
2. Toán, Sinh học, Hóa học
60
Công thôn 1. Toán, Vật lý, Hóa học
 2. Toán, Vật lý, Tiếng Anh
30

Còn tại ĐH Lâm nghiệp, trường này dự kiến tuyển 3.400 chỉ tiêu trong năm 2015 dựa theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia.

Dưới đây là chỉ tiêu cụ thể từng ngành:
Cơ sở phía Bắc: 2.850 chỉ tiêu

Ngành Mã ngành Khối Chỉ tiêu
Kế toán D340301 A, A1, D1 250
Kinh tế D310101 A, A1, D1 50
Kinh tế Nông nghiệp D620115 A, A1, D1 50
Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 100
Quản lý đất đai D850103 A, A1, B, D1 300
Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(đào tạo bằng tiếng Anh) D850101 A, A1, B, D1 50
Quản lý tài nguyên thiên nhiên*(đào tạo bằng tiếng Việt) D850101 A, A1, B, D1 200
Công nghệ sinh học D420201 A, A1, B, D1 120
Khoa học môi trường D440301 A, A1, B, D1 250
Lâm sinh D620205 A, A1, B, D1 150
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) D620211 A, A1, B, D1 300
Khuyến nông D620102 A, A1, B, D1 50
Lâm nghiệp D620201 A, A1, B, D1 100
Lâm nghiệp đô thị D620202 A, A1, B, D1 100
Thiết kế nội thất D210405 A, A1, D1 100
Kiến trúc cảnh quan D580110 A, A1, D1 80
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) D480104 A, A1, D1 50
Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 A, A1, D1 250
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) D520103 A, A1, D1 50
Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) D510210 A, A1, D1 50
Công nghệ vật liệu D515402 A, A1, B, D1 50
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) D540301 A, A1, B, D1 100
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 A, A1, D1 50

(*) Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên: đào tạo bằng tiếng Anh với sự tham gia của Đại học tổng hợp Colorado – Hoa Kỳ, hỗ trợ SV học tiếng Anh trong 6 - 12 tháng đầu, học phí 1.500.000 đồng/tháng, học bổng 1.000.000đồng/ tháng cho sinh viên khá, giỏi.

Cơ sở phía Nam (Đồng Nai): tuyển 550 chỉ tiêu gồm:

Ngành đào tạo hệ ĐH Mã ngành Khối Chỉ tiêu
Kế toán D340301 A, A1, D1 50
Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 50
Quản lý đất đai D850103 A, A1, B, D1 50
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) D540301 A, A1, B, D1 50
Khoa học môi trường D440301 A, A1, B, D1 50
Lâm sinh D620205 A, A1, B, D1 50
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) D620211 A, A1, B, D1 50
Thiết kế nội thất D210405 A, A1, D1 50
Kiến trúc cảnh quan D580110 A, A1, D1 50
Công nghệ sinh học D420201 A, A1, B, D1 50
Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 A, A1, D1 50

Ngành đào tạo hệ CĐ: 210 chỉ tiêu:

Ngành Mã ngành Khối Chỉ tiêu
Kế toán C340301 A, A1, D1 20
Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 20
Quản lý đất đai C850103 A, A1, B, D1 30
Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) C540301 A, A1, B, D1 20
Khoa học môi trường C440301 A, A1, B, D1 30
Lâm sinh C620205 A, A1, B, D1 20
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) C620211 A, A1, B, D1 30
Thiết kế nội thất C210405 A, A1, D1 20
Kiến trúc cảnh quan C580110 A, A1, D1 20
 
Theo 24h.com.vn
 
 
 

Tin cùng chuyên mục
Gửi nữ thủ khoa xuất sắc Bùi Thị Hà, em còn chờ đợi đến bao giờ? (13/10/2017)
Gửi nữ thủ khoa xuất sắc Bùi Thị Hà, em còn chờ đợi đến bao giờ?
Gửi nữ thủ khoa xuất sắc Bùi Thị Hà, em còn chờ đợi đến bao giờ?
 Hãy gạt bỏ những lời hứa chờ đợi đi em. Thêm một năm “chăn lợn” là thêm một năm kiến thức mai một dần, tinh thần em phải nghĩ suy nhiều nữa....
NÊN HỌC NGHỀ GÌ HIỆN NAY, 7 NGHỀ DỄ XIN VIỆC NÊN HỌC NĂM 2017 (05/10/2017)
NÊN HỌC NGHỀ GÌ HIỆN NAY, 7 NGHỀ DỄ XIN VIỆC NÊN HỌC NĂM 2017
NÊN HỌC NGHỀ GÌ HIỆN NAY, 7 NGHỀ DỄ XIN VIỆC NÊN HỌC NĂM 2017
Nên học nghề gì hiện nay

Nên học nghề gì hiện nay khi mà cử nhân thất nghiệp hàng loạt, số lượng đào tạo cung vượt quá cầu. Việc sau khi học xong CĐ, ĐH xin được việc đã khó, được làm đúng chuyên ngành lại càng khó hơn.

...
6 câu đố khiến nhiều người “đập bàn phá ghế” vẫn không tìm ra đáp án (05/10/2017)
6 câu đố khiến nhiều người “đập bàn phá ghế” vẫn không tìm ra đáp án
6 câu đố khiến nhiều người “đập bàn phá ghế” vẫn không tìm ra đáp án

Dù thị lực của bạn có đạt mức 10/10 thì cũng không có nghĩa là dễ dàng tìm ra đáp án của 6 đố vui tinh mắt dưới đây bởi đôi khi nó còn cần cả sự nhanh nhạy và logic.

 
...
Giáo sư Trần Hồng Quân: "Quan trọng nhất là phải chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên" (04/10/2017)
Giáo sư Trần Hồng Quân: "Quan trọng nhất là phải chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên"
Giáo sư Trần Hồng Quân: "Quan trọng nhất là phải chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên"
Thời gian giãn 1 năm thực hiện chương trình mới chúng ta có quá nhiều việc phải làm nhưng yếu tố quan trọng nhất chính là chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên....
6 quyển sách hay về kỹ năng sống các bạn trẻ không nên bỏ qua (04/10/2017)
6 quyển sách hay về kỹ năng sống các bạn trẻ không nên bỏ qua
6 quyển sách hay về kỹ năng sống các bạn trẻ không nên bỏ qua

Có thể nói, sách đã mang lại cho chúng ta rất nhiều điều tuyệt vời. Nếu bạn đang muốn tìm những quyển sách giúp phát triển kỹ năng và khám phá năng lực bản thân thì 5 cái tên sau đây có thể sẽ là những gì bạn đang tìm kiếm.

...
Nhiều tiền là thành công? Những người thành đạt nhất thế giới lại không nghĩ thế! (04/10/2017)
Nhiều tiền là thành công? Những người thành đạt nhất thế giới lại không nghĩ thế!
Nhiều tiền là thành công? Những người thành đạt nhất thế giới lại không nghĩ thế!
Nhiều tiền là thành công? Những người thành đạt nhất thế giới lại không nghĩ thế!

Thành công vốn chẳng được đo bởi gia tài bạn có hay bao nhiêu doanh nghiệp bạn dựng xây. Trong thực tế, nếu bạn đề nghị một số doanh nhân thành đạt nhất thế giới định nghĩa về thành công thì họ sẽ chẳng bao giờ đề cập tới tiền bạc. Dưới đây là cách mà Bill Gates, Mark Cuban cùng 3 tỷ phú tự thân thể hiện suy nghĩ về khái niệm này.

...
Cử nhân chạy Grab, Uber có đáng lo? (04/10/2017)
Cử nhân chạy Grab, Uber có đáng lo?
Cử nhân chạy Grab, Uber có đáng lo?
Phân tích rõ tình trạng thất nghiệp tự nguyện và buộc phải thất nghiệp; đánh giá xu hướng của tình trạng thất nghiệp tự nguyện và quan điểm sòng phẳng giữa trình độ và vị trí việc làm tương xứng, ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) - trao đổi với phóng viên về các vấn đề liên quan đến thất nghiệp tự nguyện hiện nay....
Có nên bỏ tiêu chí xếp hạng trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi? (04/10/2017)
Có nên bỏ tiêu chí xếp hạng trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi?
Có nên bỏ tiêu chí xếp hạng trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi?
 Luật Giáo dục đại học sửa đổi cần làm rõ khái niệm phân tầng giáo dục đại học với khái niệm xếp hạng chất lượng…...
Thầy giáo vật lý 'chế' bóng đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo Sài Gòn (02/10/2017)
Thầy giáo vật lý 'chế' bóng đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo Sài Gòn
Thầy giáo vật lý 'chế' bóng đèn năng lượng mặt trời cho hộ nghèo Sài Gòn
Thầy Tùng và học sinh của mình tại cuộc thi /// Ảnh: N.V...
10 thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất: Hãy xem bạn đã bỏ được thứ gì! (02/10/2017)
10 thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất: Hãy xem bạn đã bỏ được thứ gì!
10 thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất: Hãy xem bạn đã bỏ được thứ gì!
10 thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất: Hãy xem bạn đã bỏ được thứ gì!

10 thứ này, chỉ cần buông bỏ sẽ được nhiều hơn mất: Hãy xem bạn đã bỏ được thứ gì!

...
Giáo dục VN cần chuyển tư duy từ "đóng" sang "mở" (02/10/2017)
Giáo dục VN cần chuyển tư duy từ "đóng" sang "mở"
Giáo dục VN cần chuyển tư duy từ "đóng" sang "mở"
TS Lê Quang Minh cho rằng, hệ thống giáo dục đang vận hành theo mô hình dựa trên quy tắc, có nhiều điểm "mắc kẹt". Do đó, cần thay đổi từ mô thức tư duy cố định (cứng, đóng) sang mô thức tư duy phát triển (mở)....
Top 10 ngành học dễ có việc làm thu nhập cao nhất (27/09/2017)
Top 10 ngành học dễ có việc làm thu nhập cao nhất
Top 10 ngành học dễ có việc làm thu nhập cao nhất
Ở Việt Nam hiện nay nhu cầu việc làm và giải quyết việc làm là yêu cầu quan trọng và bức thiết hơn bao giờ hết. Giới trẻ đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là vấn đề việc làm....
Việt Nam xếp vị trí 28/35 về chỉ số giáo dục "chuẩn bị cho tương lai" (27/09/2017)
Việt Nam xếp vị trí 28/35 về chỉ số giáo dục "chuẩn bị cho tương lai"
Việt Nam xếp vị trí 28/35 về chỉ số giáo dục "chuẩn bị cho tương lai"

Việt Nam xếp vị trí 28/35 trong bảng xếp hạng Chỉ số chuẩn bị cho tương lai.

 

hiệu quả của hệ thống giáo dục, chỉ số chuẩn bị cho tương lai, Worldwide Educating for the Future Index
Bảng xếp hạng 35 quốc gia về Chỉ số chuẩn bị cho tương lai của EIU công bố.

...
Càng cấm, dạy thêm - học thêm càng tăng: Nhiều kẽ hở trong quy định (22/09/2017)
Càng cấm, dạy thêm - học thêm càng tăng: Nhiều kẽ hở trong quy định
Càng cấm, dạy thêm - học thêm càng tăng: Nhiều kẽ hở trong quy định
Một lớp học thêm cho học sinh lớp 1 ngoài nhà trường ở Hà Nội /// Ảnh: Ngọc Thắng
Một lớp học thêm cho học sinh lớp 1 ngoài nhà trường ở Hà Nội
Dù rất nhiều lệnh cấm trong quy định hiện hành, nhưng như Báo Thanh Niênphản ảnh, trên thực tế, việc dạy thêm - học thêm diễn ra ngày càng phức tạp và nặng nề.
...
6 điều cần phải có cho buổi phỏng vấn xin việc (20/09/2017)
6 điều cần phải có cho buổi phỏng vấn xin việc
6 điều cần phải có cho buổi phỏng vấn xin việc
Nhưng có một điều bạn hoàn toàn có thể kiểm soát để làm nên sự khác biệt so với những ứng viên khác, đó là sự chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng 6 yếu tố dưới đây, theo tổng hợp từ Business Insider....
Vai trò của việc hướng nghiệp chọn nghề (19/09/2017)
Vai trò của việc hướng nghiệp chọn nghề
Vai trò của việc hướng nghiệp chọn nghề
Làm thế nào để chọn được ngành nghề phù hợp, phát huy giá trị tài năng, thỏa mãn đam mê và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động là điều mà hầu hết học sinh quan tâm. Giáo dục TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Doãn Nguyên (Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM) xoay quanh vấn đề này....
Đề thi học sinh giỏi khác lạ của Bắc Giang (19/09/2017)
Đề thi học sinh giỏi khác lạ của Bắc Giang
Đề thi học sinh giỏi khác lạ của Bắc Giang
Đề văn khác lạ này được đưa ra thảo luận trên một diễn đàn học văn và thu hút hàng nghìn bình luận của các thầy cô và học sinh....
3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt (18/09/2017)
3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt
3 dấu hiệu đặc trưng trên khuôn mặt của người thành đạt
Nếu có những đặc điểm này trên khuôn mặt, xin chúc mừng bởi bạn có khả năng rất cao sẽ giàu có trong tương lai đấy....
“Cần tạo không gian cho các ý tưởng giáo dục đi đến cùng” (15/09/2017)
“Cần tạo không gian cho các ý tưởng giáo dục đi đến cùng”
“Cần tạo không gian cho các ý tưởng giáo dục đi đến cùng”
Vào ngày 22/9 tới, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Ủy ban) sẽ tổ chức Hội thảo giáo dục 2017 với chủ đề: "Về chất lượng giáo dục phổ thông". Đây được xem là dịp để các thành phần khác nhau, từ các thầy cô giáo, nhà nghiên cứu, những người làm quản lý và chính sách ngồi lại với nhau để bày tỏ những quan điểm của mình về chất lượng của giáo dục phổ thông....
Vợ càng dịu dàng ân cần, chồng càng thành đạt (14/09/2017)
Vợ càng dịu dàng ân cần, chồng càng thành đạt
Vợ càng dịu dàng ân cần, chồng càng thành đạt

Người đàn ông dẫu thông minh tài giỏi đến đâu, thì khi về nhà cũng không thể thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Bởi vậy người ta mới nói: đằng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ chu toàn.

...
“Có hiện tượng phổ biến học xong một thời gian là học sinh quên hết” (14/09/2017)
“Có hiện tượng phổ biến học xong một thời gian là học sinh quên hết”
“Có hiện tượng phổ biến học xong một thời gian là học sinh quên hết”
 Đó là một trong những hệ quả của việc thiếu hụt hoạt động trải nghiệm mà PGS.TS Nguyễn Hữu Hợp (giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) nêu ra tại tọa đàm “Hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông” do NXB ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức ngày 12/9....
VNEN: Bộ Giáo dục "chung tay" chứ không "buông tay" (12/09/2017)
VNEN: Bộ Giáo dục "chung tay" chứ không "buông tay"
VNEN: Bộ Giáo dục "chung tay" chứ không "buông tay"

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố kết quả nghiên cứu đánh giá tác động của mô hình trường học mới (VNEN) với nhiều kết quả khả quan. Đón nhận kết quả này, một số nhà nghiên cứu giáo dục đã lên tiếng với những góc nhìn khác nhau. 

Ngày 11/9, khi trao đổi thêm về báo cáo trên, ông Nguyễn Đức Hữu - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Tiểu học - khẳng định Bộ GD-ĐT không "buông tay" mà sẽ "chung tay" trong vấn đề này.

 

...
10 ngành nghề hot nhất năm 2017 nhất định bạn phải biết (11/09/2017)
10 ngành nghề hot nhất năm 2017 nhất định bạn phải biết
10 ngành nghề hot nhất năm 2017 nhất định bạn phải biết
Chọn ngành, chọn nghề là câu chuyện muôn thuở của nhiều bạn trẻ khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, là trăn trở của nhiều thế hệ. Trong thời đại có nhiều biến động như hiện nay, lựa chọn cho mình một ngành nghề đã không dễ, xác định con đường sự nghiệp lâu dài còn khó khăn hơn....
Chúng ta cần ủng hộ việc làm của ông Hải! (06/09/2017)
Chúng ta cần ủng hộ việc làm của ông Hải!
Chúng ta cần ủng hộ việc làm của ông Hải!
 Mới đây, trên một tờ báo điện tử có bài viết: “Ông Hải nói gì về clip giành giật xe hàng rong với cụ ông 80 tuổi” khiến dư luận có nhiều ý kiến khác nhau. ...
11 biểu hiện của những người thành đạt (05/09/2017)
11 biểu hiện của những người thành đạt
11 biểu hiện của những người thành đạt
Làm chủ cuộc đời, luôn lạc quan, luôn lắng nghe và không ngừng rèn luyện... là biểu hiện của những người thành đạt....
Kênh thông tin giáo dục is completely powered by the Đông Đô CTM.
E21, Ngõ 68, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:
04. 3784. 2404 - 04. 3785 8254